Velkommen
Er du i job, på barsel, på orlov eller måske ledig, så er det her du skal lande, når du er maler. Vi tager som fagforbund hånd om dine problemer og spørgsmål - vi er til for dig og din hverdag.
Bliv medlemMenu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Bestyrelsen 2016-2017
Bestyrelsen for Malernes Fagforening Midtjylland har behandlet overenskomsterne for bygningsmalere, skilteteknikere og vognmalere Bestyrelsen anbefaler et Nej til OK17 for bygningsmalerne og skilteteknikere Bestyrelsen anbefaler et JA til OK17 for vognmalere Selvfølgelig er det op til dig at bestemme hvor du vil sætte dit kryds. Det vigtigste er, at du deltager i demokratiet og stemmer.
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Malkom (Efteruddannelsesfond)


Malerfagets Kompetenceudviklingsfond

Efteruddannelse - sådan

Medarbejdere, som er dækket af en overenskomst mellem Malerforbundet og henholdsvis Danske Malermestre og Foreningen af Auto- og Industrilakerere kan lære nyt og samtidigt få betalt fuld løn og få dækket deltagergebyret til kurset/uddannelsen. Det gælder også for medarbejdere i kooperative malervirksomheder og i virksomheder med tiltrædelsesoverenskomst.

Hvem

Malersvende, servicearbejdere og elever kan deltage.

Hvorfor

Ved overenskomstfornyelsen i 2007 blev overenskomstparterne enige om at støtte virksomhedernes engagement i medarbejdernes efter- og videreuddannelse ved at oprette en kompetence-udviklingsfond. Den er nu oprettet under navnet Malkom.
Virksomhederne bidrager kollektivt til fonden og kan efterfølgende søge om tilskud til medarbejderens løn og deltagerbetaling.

Hvor meget

Medarbejderen får sin fulde løn under sin efteruddannelse.
Virksomheden kan efter kursusafviklingen ansøge om og få dækket lønomkostningerne med op til 150 kr. i timen plus betalt deltagergebyr.
Skolen sørger for logi, kost og transport - Malkom refunderer ikke eventuelle ekstraomkostninger.

Hvor længe

Overenskomsten giver alle ret til 2 ugers selvvalgt efteruddannelse om året - vognmalerne har dog kun 1 uge frem til den 1. marts 2010, men retten kan udvides efter aftale mellem virksomheden og den ansatte.

Hvordan

Det er virksomheden, der administrativt håndterer ordningen og søger om penge fra fonden - så medarbejderen skal henvende sig til sin arbejdsgiver og aftale sin efteruddannelse.
Medarbejderen tilmelder sig kurset hos udbyderen.
Virksomheden ansøger Malkom om tilskud online, når medarbejderen har deltaget i kurset. Ansøgningsblanket udfyldes direkte på www.malkom.dk
Virksomheden modtager tilskuddet fra Malkom, der fordeler pengene efter "først til mølle" princippet.

Til hvad

Der gives tilskud til både selvvalgt og virksomhedsrekvirerede efteruddannelse-AMU-kurser indenfor malerbranchens kompetenceområde.
Man kan finde kurserne på www.ebai.dk eller ved at henvende sig til skolen og de lokale organisationer.
Udover de malerfaglige kurser gives der støtte til kurser indenfor eksempelvis ledelse, samarbejde, forhandling, konfliktløsning, kvalitetssikring og udvidet arbejdsmiljø mm.
Forespørgsel
Her kan du tage kontakt til os
Malernes Fagforening Midtjylland  |   Borgergade 23A  |   8700  Horsens  |   +45 70101910  |   midtjylland@maler.dk