Velkommen
Er du i job, på barsel, på orlov eller måske ledig, så er det her du skal lande, når du er maler. Vi tager som fagforbund hånd om dine problemer og spørgsmål - vi er til for dig og din hverdag.
Bliv medlemBilledserier
Hent Adobe Flash player
Bestyrelsen 2016-2017
Bestyrelsen for Malernes Fagforening Midtjylland har behandlet overenskomsterne for bygningsmalere, skilteteknikere og vognmalere Bestyrelsen anbefaler et Nej til OK17 for bygningsmalerne og skilteteknikere Bestyrelsen anbefaler et JA til OK17 for vognmalere Selvfølgelig er det op til dig at bestemme hvor du vil sætte dit kryds. Det vigtigste er, at du deltager i demokratiet og stemmer.
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Kontingent


KONTINGENT TYPE KONTINGENTSATSER UDEN GRUPPELIV MED GRUPPELIV
O Fagforening 516,- 531,-
A Fagforening og A-kasse 998,- 1013,-
A Fagforening, A-Kasse og efterløn 1486,- 1501,-
L Lærling 103,- 118,-
L0 Skp elever 30,- 45,-

Frivillig Gruppelivsordning

Du har muligheden for at vælge gruppelivsordningen fra, hvis du ikke ønsker den. Kontingent andelen til Gruppeliv udgør 15,- kr. Gruppeliv dækker, hvis du dør inden du når pensionsalderen og indeholder også en børnesum. Hvis du vil vælge gruppelivsordningen fra, skal du rette henvendelse til afdelingen. Du vil så modtage en fravalgserklæring, som skal underskrives og sendes til os. Men husk. Du kan ikke indtræde i ordningen igen.

Nedsat kontingent

Du kan søge nedsat kontingent hvis du er i et af følgende forhold:

•Er du under uddannelse.
•Holder du orlov for egen regning
•Er du på barsel-, fædre eller forældreorlov.
•Er du på kontanthjælp.
•Aftjener du værnepligt / er militærnægter.
•Har du opbrugt din dagpengeret i a-kassen.

Forholdet skal være af mindst 3 måneders varighed, for at man kan søge nedsat kontingent.

Hvis du søger nedsat kontingent kan du skrive ind til os, at du søger nedsat kontingent, hvad baggrunden er til, at du søger nedsat kontingent og hvilken periode du søger for. Vedlæg dokumentation for forholdet og husk dit cpr-nr.

Medlemskab som pensionist

Der opkræves et årligt beløb på 600,- kr af de medlemmer som er pensionister.
Forespørgsel
Her kan du tage kontakt til os
Malernes Fagforening Midtjylland  |   Borgergade 23A  |   8700  Horsens  |   +45 70101910  |   midtjylland@maler.dk