Velkommen
Er du i job, på barsel, på orlov eller måske ledig, så er det her du skal lande, når du er maler. Vi tager som fagforbund hånd om dine problemer og spørgsmål - vi er til for dig og din hverdag.
Bliv medlemMenu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Bestyrelsen 2016-2017
Bestyrelsen for Malernes Fagforening Midtjylland har behandlet overenskomsterne for bygningsmalere, skilteteknikere og vognmalere Bestyrelsen anbefaler et Nej til OK17 for bygningsmalerne og skilteteknikere Bestyrelsen anbefaler et JA til OK17 for vognmalere Selvfølgelig er det op til dig at bestemme hvor du vil sætte dit kryds. Det vigtigste er, at du deltager i demokratiet og stemmer.
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Kørselsgodtgørelse


Kørepenge 2016

§ 4 Kørselsgodtgørelse

De første 12 km. frem eller tilbage betaler du selv.
Udover 12 km. skal du have 3,63 kr. pr. km.

For kørsel mellem flere arbejdspladser betales det faktiske km. antal.
Skattefri til og med 20.000 km. Pr. år = 3,63 kr. pr. km.
Skattefri for kørsel ud over 20.000 km. årligt kr. 1,99 pr. km.

Forbrugt tid: Udover 12 km. 2,61 pr. km.
Mester stiller bil til rådighed.

Kørsel i firmabil

Når du møder på værkstedet til arbejdstids start,
skal du have timebetaling, for at køre ud på arbejdspladsen.
Arbejdstiden starter og slutter på værkstedet

Når du møder på værkstedet før arbejdstids start, og køre ud på
arbejdspladsen i din "fritid"
skal du have betaling for forbrugt tid 2,61 kr. pr. km.
Arbejdstid starter og slutter på arbejdspladsen

Forlanger arbejdsgiver at du skal møde på værkstedet
for at tage firmabilen med ud på arbejdspladsen,
så er det på værkstedet at arbejdstiden starter og slutter.

Siddepenge er skattepligtige og du skal have feriepenge, sh-penge og pension af beløbet.

Kørsel i egen bil

Møder du på værkstedet til arbejdstids start,
skal du have timebetaling, for at køre ud på arbejdspladsen,
og 3,63 kr. pr. km. for det faktiske antal km.

Møder du på arbejdspladsen til arbejdstids start
skal du have km. betaling for kørslen til og fra arbejde,
for det antal km. ligger ud over 12 km.

Bliver du fra arbejdspladsen sendt hen på en anden
arbejdsplads, skal du have km. betaling for det faktiske
antal km. og timebetaling for forbrugt tid.
Kørepenge er skattefrie.

Men husk, når du kører i din egen bil ud på arbejdspladsen, er du ikke pligtig til at have materialer og kolleger med i din bil. Du har pligt til at medbringe dig selv og en spartel ud til arbejdsstedet og ikke mere.

Udearbejde

Når du er berettiget til kørepenge for mere en 88 km (100 km – 12 km) kaldes det
udearbejde.
Ved udearbejde er malerfirmaet forpligtiget til at tilbyde dig - og betale for - din
overnatning samt forplejning på kro eller hotel.
Du vil herudover være berettiget til at få betalt din rejse frem og tilbage (DSB standard)
samt din normale løn for den tid du bruger på rejsen. Strækker arbejdet sig over 14 dage
har du også ret til at få dækket dine transportudgifter frem og tilbage hver 5. dag.
Vil du hellere rejse frem og tilbage på arbejdsdagene, er du berettiget til kørepenge for højest
176 km. med kr. 3,63 = 638,88 pr. arbejdsdag.

Kørepenge og skoleophold

Kørepengebestemmelserne gælder ikke under skoleophold, hvor der findes særlige
regler og satser.
Satserne for kørselsgodtgørelse i forbindelse med skoleophold ændres pr. 1. januar 2014 til kr. 0,79 pr. km. – kun gældende for bygningsmalere og skilteteknikere – BEMÆRK, at vognmalere altid får betalt billigst mulige offentlige transport.
Som udgangspunkt skal der dagligt være mere end 20 km’s samlet transport mellem bopæl og skole, og normalt vil det være sådan, at praktikvirksomheden / malermesteren refunderer den billigst mulige offentlige transport, men er det ikke muligt at nå frem til undervisningens start, kan man benytte eget befordringsmiddel.
Forespørgsel
Her kan du tage kontakt til os
Malernes Fagforening Midtjylland  |   Borgergade 23A  |   8700  Horsens  |   +45 70101910  |   midtjylland@maler.dk