Velkommen
Er du i job, på barsel, på orlov eller måske ledig, så er det her du skal lande, når du er maler. Vi tager som fagforbund hånd om dine problemer og spørgsmål - vi er til for dig og din hverdag.
Bliv medlemMenu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Bestyrelsen 2016-2017
Bestyrelsen for Malernes Fagforening Midtjylland har behandlet overenskomsterne for bygningsmalere, skilteteknikere og vognmalere Bestyrelsen anbefaler et Nej til OK17 for bygningsmalerne og skilteteknikere Bestyrelsen anbefaler et JA til OK17 for vognmalere Selvfølgelig er det op til dig at bestemme hvor du vil sætte dit kryds. Det vigtigste er, at du deltager i demokratiet og stemmer.
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Faglig


Som medlem af malernes Fagforening er du sikret i en række forhold som står beskrevet i den overenskomst som dækker dit fagområde.

Find din overenskomst her: www.maler.dk

Medlemsskabet giver dig følgende rettigheder:

Hjælp i forbindelse med dine uoverensstemmelser

om overenskomstmæssige rettigheder, som bl.a. omhandler:
- Opsigelsesvarsel.
- Søgnehelligdagsbetaling og 6. ferieuge.
- Arbejdstidens placering.
- Løn- og arbejdsforhold - overarbejde, udearbejdstillæg, kørepenge m.m.
- Forhøjede firmabetalte dagpenge ved sygdom, graviditetsorlov, barsel og forældreorlov.
- B&A pensionsordning (udbetaling ved alderspensionering, nedsat erhvervsevne, kritiske sygdomme og død).
- Dagpenge under strejke og lockout.

Socialrådgivning/juridisk bistand

i forbindelse med sagsbehandling/erstatning ved arbejdsskader/ulykker

Hjælp ved betalingsstandsning/konkurs

samt ved behandling af  faglige sager.

Efteruddannelse

og personlig vejledning i forbindelse med efter- og videreuddannelse.
Forespørgsel
Her kan du tage kontakt til os
Malernes Fagforening Midtjylland  |   Borgergade 23A  |   8700  Horsens  |   +45 70101910  |   midtjylland@maler.dk